روتختی یک نفره طرح سوشی 2

169,000 تومان

تمام شد


* چهار تکه:

  - لحاف پر شده، وسط دوزی توسط دستگاه صنعتی (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدوزی شده (عرض تشک 90 یا 120)

  - 1 روبالشی (50*70)

  - 1 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، نرم و با کیفیت می باشد.

* به همراه راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ روتختی

تصویر از کنج - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

کنج اتاق - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

حاشیه لحاف - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

کنار تخت - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

کیفیت دوخت - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

روکوسنی ها - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

روبالشتی - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

سرویس 4 تکه - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

تصویر از روبرو - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

تصویر بالش - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

تصویر حاشیه لحاف - روتختی یک نفره طرح سوشی 2

تصویر کوسن - روتختی یک نفره طرح سوشی 2