روتختی دونفره طرح سوپا

229,000 تومان

تمام شد


* 6 تکه شامل:

     - لحاف دورو (210*240)

     - ملحفه کشدار (عرض 160 یا 180)

     - 2 روبالشتی (50*70)

     - 2 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان، نخ و پنبه با نام ساتین پنبه.

* دارای راهنمای شستشو جهت ثابت ماندن رنگ.

لــوازم جــانبی پیشنهادی

روکوسنی - روتختی دونفره طرح سوپا

روبالشتی - روتختی دونفره طرح سوپا

دوخت حاشیه لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

طرح پشت لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

تصویر روبرو طرح پشت لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

نمای روبرو پشت لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

نمای کنار طرح روی لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

نمای بالا طرح روی لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

نمای روبرو طرح روی لحاف - روتختی دونفره طرح سوپا

دوخت وسط - روتختی دونفره طرح سوپا