روتختی یک نفره طرح سوپا

169,000 تومان

تمام شد


* چهار تکه:

  - لحاف پر شده، وسط دوزی توسط دستگاه صنعتی (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدوزی شده (عرض تشک 90 یا 120)

  - 1 روبالشی (50*70)

  - 1 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، نرم و با کیفیت می باشد.

* به همراه راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ روتختی

روکوسنی - روتختی یک نفره طرح سوپا

روبالشتی - روتختی یک نفره طرح سوپا

نمای کنار پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

طرح پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

نمای روبرو طرح پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

دوخت حاشیه لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

کوسن - روتختی یک نفره طرح سوپا

نمای کنار طرح روی لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

طرح روی لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

نمای روبرو طرح روی لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا

دوخت صنعتی لحاف - روتختی یک نفره طرح سوپا