روتختی دونفره طرح کیانا

229,000 تومان

تمام شد


* 6 تکه شامل:

     - لحاف دورو (210*240)

     - ملحفه کشدار (عرض 160 یا 180)

     - 2 روبالشتی (50*70)

     - 2 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان، نخ و پنبه با نام ساتینت.

* دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

لــوازم جــانبی پیشنهادی

تصویر از کنار - روتختی دونفره طرح کیانا

تصویر از روبرو - روتختی دونفره طرح کیانا

تصویر از نزدیک - روتختی دونفره طرح کیانا

پشت لحاف تصویر از روبرو - روتختی دونفره طرح کیانا

پشت لحاف تصویر از کنار - روتختی دونفره طرح کیانا

روی لحاف - روتختی دونفره طرح کیانا

طرح آبی روی لحاف - روتختی دونفره طرح کیانا

روکوسنی ها - روتختی دونفره طرح کیانا

تعداد تکه ها - روتختی دونفره طرح کیانا

ملحفه کشدار - روتختی دونفره طرح کیانا