روتختی یک نفره طرح کیانا

179,000 تومان

تمام شد


* 4 تکه شامل:

  - لحاف پر شده و وسط دوزی شده (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدار (عرض تشک 90 یا 120)

  - یک روبالشی (50*70)

  - یک روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان نخ و پنبه، نرم و با کیفیت

* دارای راهنمای شستشو جهت ثابت ماندن رنگ

لــوازم جــانبی پیشنهادی

تعداد تکه ها - روتختی یک نفره طرح کیانا

تصویر از کنار - روتختی یک نفره طرح کیانا

تصویر از کنار پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح کیانا

روی لحاف - روتختی یک نفره طرح کیانا

روکوسنی - روتختی یک نفره طرح کیانا

نقش روی لحاف - روتختی یک نفره طرح کیانا

طرح پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح کیانا

تصویر از روبرو - روتختی یک نفره طرح کیانا

طرح پشت لحاف از روبرو - روتختی یک نفره طرح کیانا