روتختی یک نفره طرح حورال

179,000 تومان

149,000 تومان


* چهار تکه:

  - لحاف پر شده، وسط دوزی توسط دستگاه صنعتی (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدوزی شده (عرض تشک 90 یا 120)

  - 1 روبالشی (50*70)

  - 1 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، نرم و با کیفیت می باشد.

* به همراه راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ روتختی

روبالشتی و روکوسنی - روتختی یک نفره طرح حورال

دوخت لحاف - روتختی یک نفره طرح حورال

تصویر از بالا - روتختی یک نفره طرح حورال

تصویر از نزدیک - روتختی یک نفره طرح حورال

دوخت وسط لحاف - روتختی یک نفره طرح حورال