روتختی اردک Duck

169,000 تومان


* 4 تکه مشتمل بر:

  - لحاف پر شده و وسط دوزی شده (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدار (عرض تشک 90 یا 120)

  - روبالشی (50*70)

  - روکوسنی (40*40)

* پارچه کتان نخ و پنبه، نرم و با کیفیت

* دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ

لــوازم جــانبی پیشنهادی

روی لحاف - روتختی اردک Duck

تصویر از کنار - روتختی اردک Duck

طرح رنگی - روتختی اردک Duck

طرح اردک - روتختی اردک Duck

تصویر از روبرو - روتختی اردک Duck

روکوسنی زیبا - روتختی اردک Duck

طرح پشت لحاف و تصویر از روبرو - روتختی اردک Duck

تصویر از گوشه تخت - روتختی اردک Duck