روتختي دونفره طرح دورنا

229,000 تومان


* 6 تکه شامل:

     - لحاف دورو (210*240)

     - ملحفه کشدار (عرض 160 یا 180)

     - 2 روبالشتی (50*70)

     - 2 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان، نخ و پنبه با نام ساتینت.

* دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

لــوازم جــانبی پیشنهادی

تصویر از روی لحاف - روتختی دونفره طرح دورنا

تصویر از پشت لحاف - روتختی دونفره طرح دورنا

دوخت حاشیه لحاف - روتختی دونفره طرح دورنا

تکه های سرویس - روتختی دونفره طرح دورنا

تصویر دوخت - روتختی دونفره طرح دورنا

تصویر از نزدیک - روتختی دونفره طرح دورنا

روکوسنی - روتختی دونفره طرح دورنا

تصویر از گوشه - روتختی دونفره طرح دورنا

تصویر از پشت لحاف گوشه اتاق - روتختی دونفره طرح دورنا