روتختی یک نفره طرح دورنا

179,000 تومان


* 4 تکه شامل:

  - لحاف پر شده و وسط دوزی شده (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدار (عرض تشک 90 یا 120)

  - یک روبالشی (50*70)

  - یک روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان نخ و پنبه، نرم و با کیفیت

* دارای راهنمای شستشو جهت ثابت ماندن رنگ

لــوازم جــانبی پیشنهادی

تصویر از روبرو - روتختی یک نفره طرح دورنا

تصویر از پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح دورنا

دوخت حاشیه لحاف - روتختی یک نفره طرح دورنا

تکه های سرویس - روتختی یک نفره طرح دورنا

دوخت لحاف - روتختی یک نفره طرح دورنا

روبالشتی و روکوسنی - روتختی یک نفره طرح دورنا

تصویر از روکوسنی - روتختی یک نفره طرح دورنا

تصویر از گوشه اتاق - روتختی یک نفره طرح دورنا