برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
‎تومان3,036,528 ‎تومان3,564,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی دارای پایه پنج پر نیکل-کروم استفاده از روکش مش در پشتی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده
‎تومان2,220,330 ‎تومان2,289,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی  دارای پایه پنج پر پلاستیکی تزریقی با استحکام بالا استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده
‎تومان3,368,640 ‎تومان3,509,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی دارای پایه پنج پر نیکل-کروم  استفاده از روکش مش در پشتی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده
‎تومان3,304,275 ‎تومان3,389,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی  دارای پایه پنج پر پلاستیکی تزریقی با استحکام بالا  استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده
‎تومان2,064,678 ‎تومان2,289,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی  دارای پایه پنج پر پلاستیکی تزریقی با استحکام بالا  استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر قابلیت تا شدن پشتی صندلی بر روی نشیمن
‎تومان1,806,620 ‎تومان2,060,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر استفاده از روکش مش در پشتی
‎تومان2,135,421 ‎تومان2,463,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر استفاده از روکش مش در پشتی
‎تومان3,106,488 ‎تومان3,444,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر استفاده از روکش مش در پشتی
‎تومان2,164,032 ‎تومان2,496,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی ساختار نشیمن ساخته شده از چوب شکل دهی شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر دارای پایه پنج پر فلزی با آبکاری کرم
‎تومان2,113,386 ‎تومان2,343,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر دارای پایه پنج پر پلاستیکی تزریقی با استحکام بالا
‎تومان2,300,100 ‎تومان2,550,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی ساختار نشیمن ساخته شده از چوب شکل دهی شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر دارای پایه پنج پر فولادی با آبکاری کروم با استحکام بالا
‎تومان2,113,386 ‎تومان2,343,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر اساس اصول ارگونومی ساختار نشیمن ساخته شده از چوب شکل دهی شده استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر دارای پایه پنج پر فولادی با آبکاری کروم با استحکام بالا
‎تومان2,509,437 ‎تومان2,779,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 10سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,251,392 ‎تومان2,496,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 12سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,499,504 ‎تومان2,768,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 10سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,529,303 ‎تومان2,801,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 10سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,221,652 ‎تومان2,474,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 12سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,498,860 ‎تومان2,746,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس نامی 10سانتیمتری دسته ساخته شده از پروفیل فلزی با روکش کرم با پد رویه انتگرال بهره گیری از آبکاری نیکل-کرم
‎تومان2,483,380 ‎تومان2,735,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی بهره گیری از آبکاری کرم یا رنگ کوره ای برای قسمت های فلزی دسته کارمندی پلاستیکی با رویه PU جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 10 سانتیمتر
‎تومان1,689,602 ‎تومان1,907,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 12 سانتیمتر تغییر خودکار زاویه پشتی و نشیمن دسته ساخته شده از پروفیل فولادی  نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تقویت شده 
‎تومان1,747,940 ‎تومان1,940,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 12 سانتیمتر دسته ساخته شده از پروفیل فولادی با پوشش آبکاری نیکل-کرم نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تقویت شده بهره گیری از آبکاری کرم در قسمت های فلزی
‎تومان1,910,830 ‎تومان2,147,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی دسته پلاستیکی قابل تنظیم  با رویه PU پایه پنج پر فولادی با روکش پلاستیکی جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 12 سانتیمتر
‎تومان2,310,022 ‎تومان2,561,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی قابلیت تغییر و تنظیم پشتی در ارتفاع دلخواه پایه پنج پر فولادی با آبکاری کرم  جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 10 سانتیمتر
‎تومان1,851,420 ‎تومان2,092,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی  دسته کارمندی با رویه PU جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 12 سانتیمتر پایه پنج پر فولادی با روکش پلاستیکی
‎تومان1,934,447 ‎تومان2,147,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی پایه پنج پر پلاستیکی ترکیبی جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 12 سانتیمتر دسته کارمندی پلاستیکی با رویه PU
‎تومان2,199,120 ‎تومان2,310,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 10 سانتیمتر دسته کارمندی با آبکاری کرم پایه پنج پر فولادی با آبکاری کرم
‎تومان2,654,793 ‎تومان3,041,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر طراحی بر مبنای اصول ارگونومی پایه پنج پر فولادی با آبکاری کرم دسته قابل تنظیم در 5 حالت با رویهPU بهره گیری از آبکاری کرم در قسمت های فلزی

خرید بهترین صندلی کارمندی

آیا قصد خرید صندلی کارمندی را دارید؟ ما در ویترینی شو به شما بهترین صندلی‌های کارمندی و انواع صندلی اداری را با قیمت مناسب ارائه می‌کنیم.

ویژگی‌های یک صندلی کارمندی مناسب چیست؟

قبل از اینکه اقدام به خرید صندلی کنید، بهتر است بدانید که یک صندلی خوب دارای ویژگی‌های زیر است:

  • ارگونومی خوبی داشته باشد.
  • کیفیت ساخت مطلوبی دارا باشد.
  • قابل تنظیم باشد.
  • از نظر ابعاد مناسب فرد باشد.
  • طراحی جذابی داشته باشد.
  • راحت باشد.
  • و...

چرا باید خرید صندلی کارمندی را از ویترینی شو انجام دهیم؟

اول اینکه ویترینی شو یک متخصص در زمینه فروش صندلی اداری میباشد.

دوم اینکه ویترینی شود 6 سال تجربه در زمینه فروش لوازم اداری به‌ویژه صندلی اداری دارد.

سوم اینکه ویترینی شو دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و دارای اینماد است.

چهارم اینکه صندلی‌‎های اداری در ویترینی شو، همگی اصالت دارند و از برندهای مطرح میباشند.

قیمت صندلی اداری در ویترینی شو منصفانه و رقابتی است.

ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

پشتیبانی : 66874667-021

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام