برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
‎تومان11,102,380 ‎تومان12,349,700
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر میز مدریتی از جنس MDF در دو طول مختلف کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه عبور سیم آلومینیومی دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی
‎تومان11,317,960 ‎تومان12,589,500
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر میز مدریتی از جنس MDF در دو طول مختلف کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه عبور سیم آلومینیومی دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه
‎تومان4,364,512 ‎تومان4,828,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان3,322,968 ‎تومان3,684,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان4,483,388 ‎تومان4,959,500
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان2,995,374 ‎تومان3,324,500
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف  قابلیت سفارش به صورت دو رنگ  قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ
‎تومان2,503,879 ‎تومان2,779,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف  قابلیت سفارش به صورت دو رنگ  قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ
‎تومان4,265,976 ‎تومان4,719,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه  مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان3,572,268 ‎تومان3,956,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه  مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان2,749,852 ‎تومان3,052,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف قابلیت سفارش به صورت دو رنگ قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ
‎تومان3,970,368 ‎تومان4,392,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه  مجهز به دریچه ویژه عبور سیم پلاستیکی
‎تومان2,013,284 ‎تومان2,234,500
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف قابلیت سفارش به صورت دو رنگ قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ
‎تومان2,258,807 ‎تومان2,507,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف قابلیت سفارش به صورت دو رنگ قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ
‎تومان2,926,448 ‎تومان3,248,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار  دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه  مجهز به دریچه ویژه عبور سیم...
‎تومان3,146,176 ‎تومان3,488,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر  دارای سه عدد کشو با دستگیره‌های آلومینیومی کشوی بالایی دارای قفل کلیددار  دارای کمد ریلی دو طبقه با قابلیت قرارگیری کیس رایانه  مجهز به دریچه ویژه عبور سیم...
‎تومان6,510,570 ‎تومان7,194,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه...
‎تومان7,329,547 ‎تومان8,153,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه...
‎تومان7,545,307 ‎تومان8,393,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه عبور سیم...
‎تومان7,760,168 ‎تومان8,632,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه...
‎تومان6,076,170 ‎تومان6,714,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه...
‎تومان6,293,370 ‎تومان6,954,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای سه عدد کشو با ریل آرام بند و دستگیره‌های آلومینیومی  دارای کمد دو طبقه با در ریلی و قابلیت قرارگیری کیس رایانه  کشوی بالایی دارای قفل کلیددار مجهز به دریچه ویژه...
‎تومان3,606,056 ‎تومان3,989,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...
‎تومان3,793,184 ‎تومان4,196,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...
‎تومان3,606,056 ‎تومان3,989,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش به صورت دو...
‎تومان3,793,184 ‎تومان4,196,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...
‎تومان1,511,878 ‎تومان1,678,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...
‎تومان784,800 ‎تومان872,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...
‎تومان1,079,100 ‎تومان1,199,000
پیشنهاد ویژه محدود
دارای ضمانت نامه 3 ساله شرکت نیلپر دارای مدل نیم دایره پایه فلزی برای اتصال به میزهای کارشناسی دارای مدل ربع دایره‌ای (پایه فلزی - پایه MDF) میز کنفرانسی از جنس MDF قابل سفارش در 2 طول مختلف  قابلیت سفارش...

راهنمای خرید میز اداری

میز اداری از جمله وسایل و تجهیزات ضروری هر شرکت و موسسه‌ای میباشد. میزهای اداری تنوع بسیاری دارند و تقریبا برای هر شغل و سمتی، یک میز اداری وجود دارد که شما می‌توانید خرید کنید. اما پیش اینکه شما بخواهید اقدام به خرید میز اداری کنید و ما به شما بهترین فروشگاه اینترنتی را معرفی کنیم، لازم است تا مواردی را قبل از خرید، بررسی کنید تا خریدی مطمئن و رضایت بخش داشته باشید. این موارد را می‌توانید در مورد خرید صندلی اداری و خرید مبل اداری نیز بررسی کنید.

قیمت و خرید انواع میز اداری در ویترینی شو

پیش از خرید میز اداری به چه مواردی باید دقت کنید؟

قبل از اینکه بخواهید برای خرید میز اداری اقدام کنید، لازم است تا مواردی را چک و بررسی کنید تا مطمئن شوید میز اداری با نیاز شما تناسب دارد. اما این موارد چه هستند؟

بررسی استاندارد بودن میز

اولین موردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، استاندارد بودن میز میباشد. میز اداری باید اصول استاندارد را رعایت کرده باشد. 

بررسی جنس میز اداری

میزهای اداری از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند که قیمت آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. شما می‌توانید براساس نیاز، محل کار و بودجه‌ای که دارید یکی از جنس‌های چوبی، فلزی، وینر و ام‌دی‌اف را انتخاب کنید.

بررسی ظاهر میز اداری

ظاهر میز اداری نیز یکی از جزهای مهم در خرید میز میباشد. اگر میز اداری را برای دفترکار خود می‌خواهید بهتر است آن را با سایر وسایل دفتر از قبیل کتابخانه، شلف، صندلی و... تنظیم کنید. چنانچه میز را برای منزل و استفاده در اتاق خواب می‌خواهید، بهتر است آن را با دکوراسیون داخلی اتاق از جمله تخت خواب، کمد اتاق خواب و... سِت کنید.

بررسی ابعاد میز ادرای

پیش از اینکه بخواهید برای خرید میز اداری اقدام کنید، بهتر است تا مکانی را برای قرار دادن میز انتخاب کنید. سپس آن مکان را اندازه بگیرید و در نهایت اقدام به خرید کنید. اگر فضای شما کم است، می‌توانید از میزهایی با عرض کم استفاده کنید.

ویژگی‌های یک میز اداری مناسب چیست؟

میزهای اداری برای فعالیت‌های طولانی مدت استفاده می‌شوند و تقریبا افراد یک سوم از طول شبانه روز خود را پشت میزهای اداری سپری می‌کنند. بنابراین یک میز استاندارد باید ویژگی‌هایی داشته باشد که در ادامه به شما چند مورد از آنها را بیان می‌کنیم:

  • ارگونومی: ارگونومی یعنی میر اداری که شما استفاده می‌کنید راحت باشد و شما را خسته نکند. بصورت کلی یعنی میز استانداردها در خصوص فیزیک بدن انسان را رعایت کرده باشد.
  • دارا بودن بخشی برای نظم دادن به وسایل و تجهیزات اداری: میز اداری باید جایگاهی داشته باشد که شما بتوانید مدارک خود را روی آن قرار دهید.
  • داشتن ارتفاع مناسب: میز باید از ارتفاع مناسبی برخوردار باشد . نه خیلی کوتاه باشد و نه خیلی بلند.

ما در ویترینی شو چه نوع میزهای اداری را ارائه می‌دهیم؟

چرا باید خرید میز اداری خود را از ویترینی شو انجام دهیم؟

  • اول اینکه ویترینی شو یک متخصص در زمینه فروش میز اداری میباشد.
  • دوم اینکه ویترینی شود 6 سال تجربه در زمینه فروش لوازم اداری به‌ویژه میز اداری دارد.
  • سوم اینکه ویترینی شو دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و دارای اینماد است.
  • چهارم اینکه میزهای اداری در ویترینی شو، همگی اصالت دارند و از برندهای مطرح میباشند.
  • قیمت میز اداری در ویترینی شو منصفانه و رقابتی است.
ادامه مطلبShow less

فهرست

تنظیمات

پشتیبانی : 66874667-021

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام