روتختی یک نفره طرح بومسا

185,000 تومان

* چهار تکه:

  - لحاف پر شده، وسط دوزی توسط دستگاه صنعتی (5 ± 230*160)

  - ملحفه کشدوزی شده (عرض تشک 90 یا 120)

  - 1 روبالشی (50*70)

  - 1 روکوسنی (40*40)

* جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، نرم و با کیفیت می باشد.

* به همراه راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ روتختی

روکوسنی - روتختی یک نفره طرح بومسا

روبالشتی - روتختی یک نفره طرح بومسا

تعداد تکه ها - روتختی یک نفره طرح بومسا

تصویر پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح بومسا

طرح پشت لحاف - روتختی یک نفره طرح بومسا

طرح روی لحاف - روتختی یک نفره طرح بومسا

تصویر جلو طرح روی لحاف - روتختی یک نفره طرح بومسا

دوخت لحاف - روتختی یک نفره طرح بومسا