• 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-27

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-28

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان
 • 209,000 تومان 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-05-04

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  209,000 تومان 219,000 تومان
  ارزان شد!
 • 219,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-04-25

  * شامل 6 تکه : -  لحاف با ابعاد 5 ± 145*110 سانتی متر - ملحفه دور دوزی شده با ابعاد 160*110 سانتی متر - 2 عدد روبالشی با ابعاد 45*35 سانتی متر - دو عدد محافظ دیواره ای با ابعاد 5 ± 140*40 سانتی متر * جنس پارچه کتان متشکل از نخ و پنبه، ضدحساسیت. * دارای راهنمای شستشو جهت ثبات رنگ.

  219,000 تومان

روتختی نوزاد 

روتختی نوزاد

روتختی نوزاد از ملزومات امروزی لوازم سیسمونی تهیه شده برای مهمانان کوچکی است که به زودی چشم و چراغ منزل شما را روشن خواهند ساخت. در انتخاب روتختی نوزادی، دقت به مواردی که بهداشت و سلامت کودک دلبند شما را در کنار راحتی و شادابی محیط رشد او فراهم می کنند، ضروری است. یک سرویس روتختی نوزادی می بایست از پارچه ای نرم و بدون پرز تهیه شده باشد. ضد حساسیت بودن پارچه و الیاف بکار برده شده در روتختی نوزاد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. راحتی و نرمی بالش و تشک مورد استفاده برای نوزادان نیز باید در حد استاندارد باشد. وجود محافظ و دیواره ی تخت های نوزادی نیز جایگاه خود را دارد. همچنین وجود محافظ دیواره ی تخت که عموما" از جمله تکه های سرویس خواب نوزادان است تاثیر بسزایی در حفظ ایمنی و سلامت نوزاد دلبند شما دارد.